HANDELSBETINGELSER

1. KØB HOS HINGES HUS

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Hinges Hus, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Hinges Hus.

Hinges Hus opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Hinges Hus forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Hinges Hus's hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Hinges Hus.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Hinges Hus's grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Diners Club
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Handelsfinans
 • Kontant (kun butikssalg)


Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Hinges Hus. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske på info@hingeshus.dk og for offentlige virksomheder ske på info@hingeshus.dk

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Hinges Hus. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også vaskefejl og unødvendig slidtage.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Hinges Hus inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Hinges Hus’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hinges Hus.


10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Hinges Hus, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er DKK 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Hinges Hus ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Hinges Hus skal være forsvarligt indpakket.

Hinges Hus anbefaler, at varen returneres via GLS, på den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hinges Hus. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hinges Hus, at De retter henvendelse til info@hingeshus.dk eller på telefon 97321515.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, såfremt der er påsat logo eller på anden måde lavet modifikationer ved varen.

• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode

• Hinges Hus forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.


14.  PERSONDATAPOLITIK

Markedsføring:
Nyhedsbreve
Hvad bruger vi dine oplysninger til her på Hingeshus.dk?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du, at vi bruger din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud, konkurrencer, tips og gode råd og andet markedsføringsmateriale. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails om vores forretning eller om vores nyhedsbrev.
Derudover anvender vi de indsamlede mailadresser i oftest anonymiseret form til markedsføring. Til udsendelse af e-mails bruger vi mailklienten MailChimp
MailChimp: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA


Webanalyse
For konstant at forbedre og optimere vores tilbud, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi tjenesteydelserne fra Google Analytics.

Google Analytics
Dette website benytter Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (www.google.dk). Google (Universal) Analytics anvender metoder, som muliggør en analyse af din anvendelse af websitet, som for eksempel såkaldte „cookies“, tekstfiler, der gemmes på din computer. De genererede informationer om din anvendelse af dette website overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes dermed IP-adressen før fremsendelse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater under aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie og refererer til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), til Google samt behandlingen af disse oplysninger hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin via det følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gao...)

Dataindsamling via tredjepartsværktøjer til annoncering og statistikformål
Som en del af retargeting og annoncering betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies i din browser.

Det drejer sig herved om de følgende udbydere:
Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Link til udbyder (https://policies.google.com/technol...)

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Link til udbyder (https://www.facebook.com/about/priv...)

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Hinges Hus ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Hinges Hus, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Vi har vedlagt en returlabel, som kan anvendes ved returnering. Hvis denne returlabel benyttes, fratrækkes 40,- fra det beløb der refunderes til kunden. 

Hinges Hus returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Hinges Hus.

 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Hinges Hus.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Hinges Hus.

 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
   o Adressen er Hinges Hus, Hinges Hus
  Retur adresse er følgende:

  Hinges Hus
  Torvegade 4
  6950 Ringkøbing
  DK


  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Hinges Hus. Beløbet returneres ved tilbagebetaling, til det kort der er anvendt til transaktionen.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Hinges Hus anbefaler, at varen returneres via GLS, på den måde er der mulighed for at spore pakken i GLSs system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hinges Hus. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hinges Hus.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Hinges Hus skal være forsvarligt indpakket.

  Hinges Hus anbefaler, at varen returneres via GLS, på den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hinges Hus. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hinges Hus, at De retter henvendelse til info@hingeshus.dk eller på telefon 97321515.